OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistys ry


OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistys
kokoaa yhteen kaikki Pohjois-Savon maakunnan opettajat. Jäseninämme on tällä hetkellä n. 4000 opettajaa kasvatuksen ja koulutuksen eri asteilta. Alueyhdistys on yhdistysten yhdistys, jonka tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia ja puolustaa eri tavoin kasvatuksen ja koulutuksen voimavarojen säilyttämistä.

oaj-pohjois-savo-rgb2.jpg

OAJ Pohjois-Savo on perustettu 1.11.2010.

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja sen toiminta-alueena on Pohjois-Savon maakunta.

Yhdistys toimii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n paikallisyhdistysten sekä opettajaryhmäkohtaisten ja oppilaitoskohtaisten yhdistysten muodostamana alueyhdistyksenä.

OAJ Pohjois-Savon tarkoituksena on toimia

1. jäsenistön edunvalvojana

2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,

3. kasvatus- ja opetusalan sekä jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi,

4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi kasvatus- ja opetusalalla toimivien keskuudessa,

5. jäsenistönsä henkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi OAJ Pohjois-Savo

1. hoitaa jäsenistönsä etuja alueellisessa vaikuttamistoiminnassa,

2. tukee järjestön neuvottelu- ja vaikuttamistoimintaa,

3. ohjaa, tukee ja edistää jäsenyhdistystensä ja luottamusmiesten sekä työsuojeluval- tuutettujen paikallista toimintaa ja yhteistyötä,

4. hoitaa niiden jäsentensä osalta, joilla ei muuten ole omaa OAJ:n paikallisyhdistystä, OAJ:n paikallisyhdistyksen tehtäviä,

5. tekee aloitteita ja antaa lausuntoja,

6. järjestää kokouksia ja järjestökoulutustilaisuuksia sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia ja voi käynnistää sekä edistää alueellisia hankkeita,

7. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenyhdistyksilleen ja julkisille tiedotusvälineille, päättäjille sekä muille sidosryhmille ja voi harjoittaa julkaisutoimintaa,

8. tukee tarvittaessa jäsenyhdistystensä järjestämiä opintomatkoja ja retkiä sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia,

9. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä hankkia toimintaansa varten kiinteätä omaisuutta.

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

OAJ Pohjois-Savon säännöt

OAJ Pohjois-Savon viestintäsuunnitelma