OAJ Pohjois-Savolla on seuraavat jaostot:

YSI-jaosto, yleissivistävät opettajat

OAO-jaosto, ammatilliset opettajat

VAKA-jaosto, varhaiskasvatuksen opettajat


Jokaisella jaostolla on oma alasivunsa.