Alueasiamies

OAJ Pohjois-Savon alueasiamiehenä toimii:


Pekka Sutinen

pekka.sutinen (a) oajps.fi

044 327 6879

Twitter: @pekkasutinen


Jokaisessa OAJ:n alueyhdistyksessä toimii OAJ:n hallituksen nimeämä alueasiamies. Alueasiamiehen toimenkuva koostuu seuraavista kolmesta osa-alueesta:


1. Sopimusedunvalvoja

  • palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen
  • suuret linjat - ei yksityiskohtaisia sopimustulkintoja (kokonaisnäkemys edunvalvonnasta)
  • YT-toimijoiden tukihenkilö alueella

2. Koulutuspoliittinen vaikuttaja

  • seuraa, vaikuttaa ja konsultoi koulutuspoliittisissa asioissa
  • yhteydenpito toiminta-alueen yhteistyötahoihin

3. OAJ:n edustaja alueella

  • toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan kanssa
  • osallistuu alueellaan järjestettävään koulutustoimintaan
  • pitää yhteyttä alueensa muiden järjestöjen edustajiin

Yksittäisiä jäseniä koskevat palkkausasiat ja sopimustulkinnat eivät kuulu alueasiamiehen tehtäviin. Niihin liittyvissä asioissa on syytä olla yhteydessä omaan pääluottamusmieheen.