Terveiset OAJ:n syysvaltuustosta 2018!

Kevätvaltuustoa puhututti opettajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Siihen palasimme tässä syysvaltuustossa monissa puheenvuoroissa; myös tarvittavia resursseja peräänkuulutettiin. Saimmepa konkreettisia vinkkejä, miten asiaa voisimme alueillakin edistää.

Edunvalvontajärjestö kun olemme – nähdäkseni kaikki opettajaryhmät kokevat työtaakkansa lisääntyneen ja katsovat myös olevansa oikeutettuja parempaa palkkaan. Seuraava neuvottelukierros siintää jo mielissä.

Koulua pitää kehittää, mutta ei tempoilemalla. Perusrahoituksen pitää olla kunnossa jokaisella koulutusasteella – hankehumppa uuvuttaa. Ministeri Annika Saarikkokin totesi tuodessaan valtioneuvoston tervehdystä valtuustolle, että muutosähkyllä on rajansa. Opetukseen tarvitaan myös tavallisia aikoja, jolloin voidaan keskittyä uusien asioiden juurruttamiseen.

Suuri yhteinen huoli on eriarvoistumiskehitys: erityistä tukea tarvitsevien joukko kasvaa koko ajan – niin perusopetuksessa kuin toisella asteella. Eriytyminen on alkanut itse asiassa jo päiväkotivaiheessa. Opettajat tuntevat olonsa monta kertaa voimattomaksi ja neuvottomaksi. Kolmiportainen tuki ei toteudu.

Lukiokoulutuksen muutoksen vauhti on juuri nyt kova. Ylioppilaskokeiden vaativuuskerroin kasvaa ja se tarkoittaa – taas kerran – lisätyötä lukion opettajiille. Ammatillisen opetuksen leikkaukset ja opetuksen tila huolestuttivat myös valtuutettuja.

Toivottavasti kasvatus ja koulutus kiinnostavat vielä keväälläkin, kun valitsemme uusia lainsäätäjiä ja tässä maassa käydään neuvotteluja hallitusohjelmasta. OAJllä on onneksi tarjottavana paljon eväitä tähän työhön. #koulutusratkaisee

Vuosityöaikakokeilukeskustelu jatkui valtuustossa maltillisena. Itse asiassa kuulimme kannustavia puheenvuoroja: kokeilujen tiellä pitää jatkaa mutta tuloksia analysoida huolellisesti.

OAJ on opettajien edunvalvontajärjestö. Usein lapsen ja nuoren etu on täsmälleen sama kuin opettajan. Riittämättömistä resursseista kärsivät lapset, oppilaat ja opiskelijat – sekä opettajat. Kun koulumaailmassa tehdään uudistuksia, meidän on tarkalla korvalla kuunneltava kentältä tulevaa viestiä.

Valtuusto linjasi järjestömme toimintaa toimintasuunnitelmassa vuosille 2019 - 2010 ja monissa evästyspuheevuoroissa. Työ jatkuu hallituksessa, toimikunnissa, työryhmissä ja toimistolla. Myös juuri valitut uudet työntekijät – kaksi kehittämäispäällikköä ja uusi järjestöasiamies - vahvistavat osaamista järjestössämme.

OAJ Pohjois-Savon valtuutetut:Mervi Berg, Anna Hoffrén, Tiina Karjalainen, Minna Parviainen, Terhi Saarinen ja Pekka Sutinen


TERVEISET OAJ:N KEVÄTVALTUUSTOSTA 2018

Uuden valtuuston nelivuotiskausi avattiin helteisissä ja juhlallisissa tunnelmissa kevätkokouksessa 16. –18.5. Helsingissä. 150:sta valtuutetusta 86 on uusia, mikä on poikkeuksellisen paljon.Juhlakokouksen aluksi kansliapäällikkö Martti Hetemäki Valtiovarainministeriöstä esitteli Suomen tulevan kehityksen raamit ja Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder toi keskusjärjestön tervehdyksen sekä työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntatyönantajan tervehdyksen. Kansainvälisten vieraiden tervehdyksen esitti ETUCEn edustaja Mike Jennings Irlannista, kehuen taas kerran suomalaista koulutusjärjestelmää. Jaloselta tuli kiitokset OAJ:lle hyvässä yhteistyössä loppuun saatetusta neuvottelukierroksesta.

Valtuusto valitsiyksimielisesti Olli Luukkaisen jatkamaan järjestömme puheenjohtajana. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Tiina Karjalainen Kuopiosta, ja varapuheenjohtajiksi Ulla Kangasniemi Rovaniemeltä sekä Katja Järvinen Lahdesta.Valitsimme myös uuden hallituksen seuraavalle kaksivuotiskaudelle panemaan toimeen valtuuston päätöksiä yhdessä OAJ:ntoimiston väen kanssa. Anna Hoffrén Kuopiostavalittiin ammatillisten opettajienedustajana OAJ:n hallitukseen. Tiina Karjalainen valtuuston puheenjohtajana osallistuu hallituksen kokouksiin.Iso osa valtuutetuista tulee työskentelemään erilaisissa OAJ:n hallituksen valmisteluelimissä; tulo-ja palkkapoliittisessa toimikunnassa, koulutuspoliittisessa toimikunnassa, järjestö-ja viestintätoimikunnassa sekä monissatyöryhmissä. Nämä valinnat ovat vielä kesken ja uudet toimielimet pääsevät aloittamaantyönsä heti kesälomien jälkeen yhdessä OAJ:n asiantuntijoiden kanssa.

Mikä kevätvaltuustoa puhututti? Selvästi isoimmaksi teemaksi nousi opettajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Juuri valtuuston alla julkistettu työolobarometri kertoo karua tarinaa: kaikkien opettajaryhmien työtyytyväisyys on heikentynyt ja työnilo monesti hukassa. Kuormitustekijöitä on liikaa eikä työaika riitä tehtäviin. Hallitsemattomat muutokset lisäävät stressiä.Valtuutettujen huoli kuultiin ja hallitus päätti vahvistaa työhyvinvointityöryhmää ja kiinnittää jatkossa erityisen paljon huomiota työhyvinvointia koskeviin näkökohtiin.

Varsinkin yleissivistäviä opettajia puhututti vuosityöaikakokeilu. Toivottiin tarkkaa seurantaaja raportointia kokeilusta sekävertailutietoamuista maista, joissa malli on jo käytössä.

Valtuutetut kantoivat myös huoltaalueellisen toiminnan resursoinnista. Koska edunvalvonta alueilla on muuttunut yhä ammattimaisemmaksi, tarvitaan toimijoille asianmukaiset toimintaedellytykset. OAJ Pohjois-Savon ja muutaman muun alueen yhteinen valtuustoaloite hyväksyttiin hieman muutettuna; hallitus lupasi tarkastella aluerahoitusta pikaisesti ja turvata alueiden resurssit.

Oli ilo tavata juhlakokoukseemme tulleita lukuisia ulkomaisia vieraita ja kuulla heidän ylistäviä sanojaan suomalaisesta koulutuksesta–taas kerran. Mutta tästä maailmankuulusta tuotteesta on pidettävä hyvää huolta.Katseemme suuntautuukin poliittisiin päättäjiinja tulossa oleviin eduskuntavaaleihin. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen toi valtiovallan tervehdyksen kokoukseen ja näytti jo alustavasti vihreää valoa kaksivuotiselle maksuttomalle ja velvoittavalle esiopetukselle. Ja hankeviidakkoonkin saattaisi olla tulossa helpotusta.

OAJ Pohjois-Savoa valtuustossa edustivat:-Mervi Berg-Anna Hoffrén-Tiina Karjalainen-Minna Parviainen-Terhi Saarinen-Pekka Sutinen

OAJ:n valtuutetut

Yleissivistävät opettajat, Pohjois-Savon vaalipii

Minna Parviainen

luokanopettaja

Kuopio, Jynkän koulu

luottamusmies, OAJ Kuopion sihteeri, OAJ Pohjois-Savon tiedottaja, OAJ:n valtuutettu

Mielestäni opettajien on saatava keskittyä varsinaiseen työhönsä, opettamiseen ja kasvattamiseen. Opettajien työssäjaksamista on tuettava mm. takaamalla resurssit laadukkaaseen opetukseen. Opettajien palkkaus on saatava vastaamaan koulutusta ja työn vaativuutta! Minulla on kolmen edellisen kauden valtuutettuna kokemusta valtuustotyöskentelystä ja koen, että siitä on etua monien asioiden eteenpäin viemisessä.

Opettajat luovat tulevaisuuden osaajia – energiaa ja osaamista valtuustoon!

Mervi Berg

Luokanopettaja, erityisluokanopettaja

Pielavesi, Pielaveden yhtenäiskoulu

OAJ:n Pielaveden paikallisyhdistys: Puheenjohtaja, varapääluottamusmies

OAJ Pohjois-Savo: hallituksen jäsen, koulutusvastaava, YSI-jaoston sihteeri

OAJ-valtuutettu 2014-2018

Olen luottamusmies ja toimin OAJ-aktiivina valtakunnallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla. Minulla on tiiviit verkostot yli
opettajarajojen. Opettajan arkeen on saatava tolkkua ja resurssit on turvattava. Opettajan on saatava keskittyä opettamiseen, ylimääräistä sälää on karsittava ja työhyvinvointiin panostettava. Vuoden 2017 luokanopettajan
asiantuntemus ja arjen kokemus käytössäsi.

Kuunnellen, keskustellen, neuvotellen.

Tiina Karjalainen

lukion lehtori, apulaisrehtori

Kuopio, Kallaveden lukio

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n puheenjohtaja

OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsen

luottamusmies

Tuon lukiokoulutuksen ja aineenopettajan näkökulmaa ja kokemusta valtuustoon. Olen OAJlainen toimija paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Takana on kolme aktiivista valtuustokautta ja yksi hallituskausi. Tuon taustaryhmäni ja alueeni asioita valtakunnan tasolle
ja toimin linkkinä järjestön ja oman yhdistyksen välillä. Vaikuttamistyömme pitää olla tehokasta ja monipuolista. - OAJ Kuopion puheenjohtaja ja luottamusmies.

Kokemusta ja lukio-osaamista valtuustoon.

Pekka Sutinen

perusopetuksen lehtori, pääluottamusmies, alueasiamies

Siilinjärvi, Suininlahden koulu

Paikallisen ja alueellisen edunvalvonnan tunteva ja osaava pääluottamusmies ja alueasiamies. Kokemusta vieraiden kielten opetuksesta niin ala- kuin yläkoulussa vuodesta 1994. Työaikajärjestelmien kehittämistä vietävä eteenpäin niin että kaikki työ saadaan palkanmaksun perusteeksi. Kaikkien opetustehtävissä toimivien asialla.

OAO,
ammatillisten opettajien valtakunnallinen vaalipiiri

Terhi Saarinen

Lehtori

Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto

varapääluottamusmies, Savon koulutuskuntayhtymän opettajat
paikallisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja, OAO Pohjois-Savon
jaoston hallituksen jäsen, Pohjois-Savon ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen

Ammatillinen koulutus kärkenä - Ammatillinen koulutus uuteen
nousuun - Ammatillinen opettajuus on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa - Ammatillinen koulutus ja opetus kaikille mahdolliseksi - Opettajalle opetustyöstä opettajan palkka – Täydellä sydämellä luottamustehtävissä ❤❤❤❤

”Ammatillinen koulutus kärkenä, tehdään muutoksesta mahdollisuus!”

Olen ammatillinen opettaja ammatillisen opettajan asialla!

Anna Hoffren

Pianonsoitonopettaja

Kuopion konservatorio, Kuopio

OAJ:n hallituksen varajäsen, Tulo-ja palkkapoliittisen
toimikunnan jäsen

OAO:n hallituksen jäsen

SMOL ry:n puheenjohtaja

OAJ Pohjois-Savon ammatillisen jaoksen jäsen

Savonia paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen

Kuopion konservatorion opettajat ry:n puheenjohtaja

Varaluottamusmies, Kuopion konservatorio

Taidealojen koulutus, sen erityispiirteet ja sen
edustajat tulee saada paremmin esille OAJ:n linjauksissa. Tavoitteeni SMOL ry:n puheenjohtajana on edistää liittomme jäsenten, taiteen perusopetuksen ja musiikkialan ammatillisen koulutuksen edunvalvontaa sekä näkyvyyttä. OAJ:n valtuusto on liiton korkein päättävä elin, jossa musiikkialan opettajien
edustus, kuten myös muiden pienten ryhmien, tulee varmistaa. Pitkä kokemukseni opetus- ja järjestötyössä on eduksi asioittemme edistämisessä.

Musiikki kuuluu kaikille. Musiikin koulutuspolku tulee säilyttää eheänä, varhaiskasvatuksesta harrastajille ja edelleen ammatilliseen koulutukseen saakka. Alan työehdot tulee saada kuntoon ja opettajille kunnon palkka.