OAJ-valtuutetut

Kari Sutinen

Pääluottamusmies

OAJ Pohjois-Savon yleissivistävien opettajien puheenjohtaja

Kuopio

 

Elämäntyönä edunvalvonta.Voin hyödyntää pitkää kokemustani työsuojeluvaltuutettun ja pääluottamusmiehenä opettajien valtakunnallisessa edunvalvonnassa. Tunnen vaikutuskanavat. Olen kaikkien opettajien asialla.

Minna Parviainen

Luokanopettaja

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistyksen sihteeri, luottamusmies, OAJ Pohjois-Savon tiedottaja

Kuopio, Jynkän koulu

 

Opettajien saatava keskittyä perustehtäväänsä opettamiseen ja kasvattamiseen. Opettajien työssäjaksamista tuettava mm. takaamalla resurssit laadukkaaseen opetukseen. Opettajien palkkaus vastaamaan työn vaativuutta ja koulutusta! Kahden edellisen valtuustokauden kokemus valtuustotyöskentelystä.


Tiina Karjalainen

Lukion lehtori, apulaisrehtori

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, varapääluottamusmies, OAJ Pohjois-Savon hallituksen jäsen

Kuopio, Kallaveden lukio

 

Lukiokoulutuksen ja aineenopettajan näkökulmaa ja kokemusta valtuustoon. Olen OAJlainen toimija paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Takana kaksi valtuustokautta ja yksi hallituskausi.

Mervi Berg

Luokanopettaja

OAJ:n Pielaveden paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, luottamusmies, OAJ Pohjois-Savon hallituksen jäsen, NOPE-kouluttaja

Pielavesi, Pielaveden yhtenäiskoulu

 

Aikaansaava, pian erityisluokanopettajaksi valmistuva kolmen pojan äiti toimii OAJ:n Pielaveden paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja luottamusmiehenä, OAJ Pohjois-Savon hallituksen jäsenenä ja NOPE-kouluttajana. Parhaat asiat syntyvät yhdessä.

Arto Moilanen
Lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Kotipaikkakunta: Varkaus
Työpaikkakunta: Varkaus
https://www.facebook.com/arto.moilanen.927

Olen ammatinopettaja ja OAJ-aktiivi: paikallis- ja alueyhdistyksen OAO jaoston pj, AO hallituksen jäsen.

Järjestö- ja luottamustoimet vaativat pitkäjännitteistä työtä.

Haluan kehittää ja valvoa opettajien etuja yhteistyötä tehden.

Säästötoimet opetuksen kustannuksella on estettävä.

Taina Räikkönen,

lehtori, käyttäytymistieteelliset aineet

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio

Luottamustehtävät:

OAJ Pohjois-Savon alueyhdistys, puheenjohtaja 2010->

OAJ:n valtuusto 2010-2013

Sosiaalialan koulutustoimikunnan jäsen 2011->

 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen pienentyessä tärkein tehtävämme on opettajien palvelussuhteen ehtojen ja oikeudellisen aseman turvaaminen sekä vaikuttaminen siihen, että taloudelliset resurssit suunnataan ydintehtävään: opetukseen ja ohjaamiseen!

Pirjo Suhonen

Neuvonnan ja viestinnän lehtori ja opinnäytetyökoordinaattori luonnonvara-alalla Savonia-ammattikorkeakoulussa 

Pääluottamusmies Savonia-amk (Iisalmi, Kuopio, Varkaus)

Haluan olla kehittämässä entistä oikeudenmukaisempaa palkkausjärjestelmää ja tasa-arvoista työaikaresursointia.  Tavoitteenani on tehokkaampi opettajien edunvalvonta OAJ:ssä:

- vähemmän virka- ja työehtosopimusten liitteitä, parannuksia mm. työaikasäädöksiin

- enemmän yhteistyötä ammatillisten opettajien kesken

- tiiviimpi yhdistysrakenne

- näkyvää aluetoimintaa ja riittävä tuki paikalliselle edunvalvonnalle.