OAJ:n kevätvaltuuston 2019 päätöspuhe

Tiina Karjalainen, valtuuston puheenjohtaja

Tänä päivänä puhutaan työn murroksesta. Työstä tulee yhä
monimutkaisempaa ja monisyisempää., ammatit ja työssä tarvittavat valmiudet muuttuvat kaiken aikaa. Opetusalalla murros on mielestäni alkanut jo kauan sitten.

Olen työskennellyt opettajana lähes 30 vuotta, sekä
perusopetuksessa että lukiossa. Työ on aika tavalla erilaista kuin urani alussa. Oppijat ovat muuttuneet, työn tekemisen tavat ja välineet ovat muuttuneet – koko yhteiskunta, tapa elää ja suhtautua asioihin on muuttunut.

Toinen iso asia opetusalalla on jatkuva oppiminen. Saammeko
me opettajat riittävästi täydennyskoulutusta ja eväitä oman työmme kehittämiseen? Jaksammeko työssämme eläkeikään asti, joka on koko ajan kauempana? Jatkuvan oppimisen idea vaatii työnantajilta koulutussuunnittelua ja kouluttautumisen mahduttamista yhä kiireisempään työarkeen. – Korkea-asteelle tarvitaan myös resursseja, jotta jatkuvan oppimisen erilaisiin vaateisiin pystytään vastaamaan.

Tiedämme kaikki, että opettajan työ on paljon muutakin kuin
oppituntien valmistelua ja pitämistä sekä opiskelija-arviointia – ja koko ajan yhä enemmän kaikkea tätä muuta. Mikä olisi oikeudenmukaisin ja palkitsevin palkkausjärjestelmä, niin että opettaja tuntisi aidosti saavansa korvauksen kaikesta tekemästään työstä?

Täydellistä ja täysin tasa-arvoista palkkausjärjestelmää
tuskin koskaan saamme, koska opetusryhmät ovat erikokoisia, ryhmissä vaihteleva määrä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia jne. Kellokorttiseurannassa palkka perustuu työpaikalla vietettävälle ajalle, ja ylitöistä maksetaan lisää.
Jos me emme seuraa työmääräämme, saatamme tehdä paljon enemmän, kuin mitä palkanmaksun perusteena on. Silloin kun
palkka perustuu pidettyihin oppitunteihin, se ei välttämättä vastaa todellista työn määrää. Jos haluamme muutosta, jotakin on ehkä kokeiltava ja uudenlaisia
ratkaisuja etsittävä.

Viime aikoina koulukeskustelu on käynyt kiivaana myös
mediassa. Valitettavasti pääasiassa kielteisiä asioita on ollut esillä. Mikä systeemissä mättää? Eikö kukaan ole
tyytyväinen?

Valtuutetut ovat huolissaan opettajan työn vetovoiman
vähenemisestä. Salissa nousi esille myös oma toimintamme – vaikka meillä on kipukohtia, joihin toivomme parannusta, on opettajan professio kaikesta huolimatta hieno ja siitä pitää olla ylpeä. Valtuusto hyväksyikin ponnen siitä, että opettajankoulutuksen ja ammatin houkuttavuutta pitää lisätä. Meidän tulee yhdessä koettaa korjata epäkohtia ja rajoittaa työmääräämme, mutta tarvitaan myös myönteistä julkista keskustelua. – Juuri äsken pääsimme pohtimaan
ammattijärjestömme toiminnan uudistamista – opettajaksi opiskelevien terveisten saattelemana. On tärkeää pitää myös OAJ houkuttelevana.

Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) mukaan koulutusjärjestelmän suurin kipukohta on eriarvoistuminen, jota havaittiin arvioinneissa lähes kaikilla koulutusasteilla. Oppilaiden ja opiskelijoiden erot osaamisessa
vaikuttavat pikemminkin kasvavan kuin kaventuvan kouluvuosien lisääntymisen myötä. - Täällä valtuustossa oppilaan tuki on ollut isona huolenaiheena, ja
muutosta lainsäädäntöön odotetaan kovasti.

Työ- ja elinkeinoministeriön äskettäin julkistamassa
analyysissa, jossa vertailtiin Pohjoismaiden työllisyysasteiden eroja ja niiden taustatekijöitä, havaittiin, että Suomessa nuorten aikuisten koulutustaso on laskenut kymmenessä vuodessa, kun trendi naapurimaissa on ollut täysin
päinvastainen. Miten huipulta on tipahdettu peränpitäjäksi?

Kuitenkin oppimistuloksemme ovat edelleen maailman huippua – vai ovatko? Opettajamme ovat huippukoulutettuja ja verrattuna moniin muihin maihin työmme on edelleen varsin autonomista; opettajalla on vapaus toteuttaa
opetussuunnitelmaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Vai onko?

Tämä valtuusto on useaan kertaan ilmaissut huolensa
opettajien työssä jaksamisesta. OAJssa on tehty monenlaista valmistelutyötä, ja tuleva lukuvuosi on nimetty Työhyvinvoinnin lukuvuodeksi. Ei kuitenkaan riitä, että OAJn toimisto, työhyvinvointityöryhmä ja hallitus tekevät valmistelutyötä;
asia täytyy ottaa agendalle myös alueilla ja paikallisesti. Me kaikki olemme OAJ. – Kiitoksia esimerkiksi OAJ Keski-Suomelle hyvistä vinkeistä aluetoimijoille!

Vi har suttit långa dagar här, och diskuterat viktiga – men
också svåra – saker. Det finns knepiga problem som inte är så lätta att hitta svar på och göra beslut som alla är eniga om.

Situationen tycks vara densamma i samhället; man håller på
att göra viktiga beslut som gäller vår nations framtid, och inte minst inom utbildningssektorn.

Mielenkiinnolla siis odotamme, mitä opetusalaa koskevia
asioita uuteen – parhaillaan tekeillä olevaan - hallitusohjelmaan kirjataan. Järjestömme on evästänyt puolueita pitkin talvea ja vaalikevättä meille
tärkeistä asioista, ja monenlaisia lupauksia on kuultu. Nähtäväksi jää, saadaanko esimerkiksi kaikilta asteilta leikattua resurssia takaisin. Pidennetäänkö
oppivelvollisuutta ja mistä päästä? Saadaanko perusopetukseen lainsäädäntöä, joka mahdollistaa oppilaan erityisen tuen nykyistä paremmin? Tulevien hallituspuolueiden
on tällä kertaa syytä ryhtyä lunastamaan koulutuslupauksiaan.


OAJ:n valtuutetut

Yleissivistävät opettajat, Pohjois-Savon vaalipii

Minna Parviainen

luokanopettaja

Kuopio, Jynkän koulu

luottamusmies, OAJ Kuopion sihteeri, OAJ Pohjois-Savon tiedottaja

minna.parviainen1(at)opedu.kuopio.fi

Mervi Berg

Luokanopettaja, erityisluokanopettaja

Pielavesi, Pielaveden yhtenäiskoulu

OAJ:n Pielaveden paikallisyhdistys: Puheenjohtaja, varapääluottamusmies

OAJ Pohjois-Savo: hallituksen jäsen, koulutusvastaava, YSI-jaoston sihteeri

mervi.berg(at)pielavesi.fi

Tiina Karjalainen

lukion lehtori, apulaisrehtori

Kuopio, Kallaveden lukio

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n puheenjohtaja

OAJ:n valtuuston puheenjohtaja

luottamusmies

tiina.karjalainen(at)opedu.kuopio.fi

Pekka Sutinen

perusopetuksen lehtori, pääluottamusmies, alueasiamies

Siilinjärvi, Suininlahden koulu

pekka.sutinen(at)oajps.fi


OAO,
ammatillisten opettajien valtakunnallinen vaalipiiri

Terhi Saarinen

Lehtori

Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto

varapääluottamusmies, Savon koulutuskuntayhtymän opettajat
paikallisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja, OAO Pohjois-Savon
jaoston hallituksen jäsen, Pohjois-Savon ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen

terhi.saarinen(at)sakky.fi

Anna Hoffren

Pianonsoitonopettaja

Kuopion konservatorio, Kuopio

OAJ:n hallituksen jäsen

OAO:n hallituksen jäsen

SMOL ry:n puheenjohtaja

OAJ Pohjois-Savon ammatillisen jaoksen jäsen

Savonia paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen

Kuopion konservatorion opettajat ry:n puheenjohtaja

Varaluottamusmies, Kuopion konservatorio

anna.hoffren(at)kuopionkonservatorio.fi