OAJ:n valtuustovaaliehdokkaat

Yleissivistävät opettajat, Pohjois-Savon vaalipiiri

Kokonaan sähköinen vaali 14.3.–27.3.2018

2

Minna Parviainen

luokanopettaja

Kuopio, Jynkän koulu

luottamusmies, OAJ Kuopion sihteeri, OAJ Pohjois-Savon tiedottaja, OAJ:n valtuutettu

Mielestäni opettajien on saatava keskittyä varsinaiseen työhönsä, opettamiseen ja kasvattamiseen. Opettajien työssäjaksamista on tuettava mm. takaamalla resurssit laadukkaaseen opetukseen. Opettajien palkkaus on saatava vastaamaan koulutusta ja työn vaativuutta! Minulla on kolmen edellisen kauden valtuutettuna kokemusta valtuustotyöskentelystä ja koen, että siitä on etua monien asioiden eteenpäin viemisessä.

Opettajat luovat tulevaisuuden osaajia – energiaa ja osaamista valtuustoon!

3

Hanna Mari Pasanen

lehtori, Lapinlahti,

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio

Lapinlahden paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, opettajien luottamusmies

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Työkokemusta peruskoulusta, lukiosta sekä kansanopistosta. Tavoitteita: palkkauksen ja työehtojen kehittäminen, turvallinen ja terveellinen työympäristö kaikille. Koulutus on Suomen voimavara ja tulevaisuus, sen tulee näkyä myös resursseissa.

4

Ilkka Kokkonen

lehtori

Kuopio, Jynkänlahden koulu

opetusalan varapääluottamusmies, Kuopion kaupunki

OAJ Pohjois-Savon ysi- jaoston jäsen

Pitkäaikainen ainejärjestötyö kokemus.

Varapääluottamusmiehenä kokemusta opettajille tärkeiden yhteisten asioiden hoitamisesta.

- Opettajan perustyötä arvostettava ja opettajan työnkuvan oltava selkeä

- Opetusalan resurssien riittävyys turvattava

- Täydennyskoulutusta kehitettävä

Edunvalvonta, yhteinen asiamme.

5

Tiina Karjalainen

lukion lehtori, apulaisrehtori

Kuopio, Kallaveden lukio

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n puheenjohtaja

OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsen

luottamusmies

Tuon lukiokoulutuksen ja aineenopettajan näkökulmaa ja kokemusta valtuustoon. Olen OAJlainen toimija paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Takana on kolme aktiivista valtuustokautta ja yksi hallituskausi. Tuon taustaryhmäni ja alueeni asioita valtakunnan tasolle
ja toimin linkkinä järjestön ja oman yhdistyksen välillä. Vaikuttamistyömme pitää olla tehokasta ja monipuolista. - OAJ Kuopion puheenjohtaja ja luottamusmies.

Kokemusta ja lukio-osaamista valtuustoon.

6

Pekka Sutinen

perusopetuksen lehtori, pääluottamusmies, alueasiamies

Siilinjärvi, Suininlahden koulu

Paikallisen ja alueellisen edunvalvonnan tunteva ja osaava pääluottamusmies ja alueasiamies. Kokemusta vieraiden kielten opetuksesta niin ala- kuin yläkoulussa vuodesta 1994. Työaikajärjestelmien kehittämistä vietävä eteenpäin niin että kaikki työ saadaan palkanmaksun perusteeksi. Kaikkien opetustehtävissä toimivien asialla.

7

Mervi Berg

Luokanopettaja, erityisluokanopettaja

Pielavesi, Pielaveden yhtenäiskoulu

OAJ:n Pielaveden paikallisyhdistys: Puheenjohtaja, varapääluottamusmies

OAJ Pohjois-Savo: hallituksen jäsen, koulutusvastaava, YSI-jaoston sihteeri

OAJ-valtuutettu 2014-2018

Olen luottamusmies ja toimin OAJ-aktiivina valtakunnallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla. Minulla on tiiviit verkostot yli
opettajarajojen. Opettajan arkeen on saatava tolkkua ja resurssit on turvattava. Opettajan on saatava keskittyä opettamiseen, ylimääräistä sälää on karsittava ja työhyvinvointiin panostettava. Vuoden 2017 luokanopettajan
asiantuntemus ja arjen kokemus käytössäsi.

Kuunnellen, keskustellen, neuvotellen.

OAO,
ammatillisten opettajien valtakunnallinen vaalipiiri

Sähköinen äänestys 19.2.–4.3.2018 + uurnavaali 26.–27.3.2018:

OAO:n valtakunnalliset yhdistykset: AO, TOOL

Kokonaan sähköinen vaali 14.3.–27.3.2018:

OAO:n valtakunnalliset yhdistykset: AKOL, SKO, SMOL, KSOLLI, KEA, LTOL, YL

53

Tero Rönkä

lehtori, erityisopettaja

Ylä-Savon ammattiopisto

Iisalmi

luottamusmies

Pohjois-Savon alueyhdistyksen ammatillisen jaoston varapuheenjohtaja

OAJ:n Ylä-Savon ammattiopiston opettajayhdistyksen hallituksen jäsen

Opettajien asiantuntijuus on tunnustettava jatkossakin.
Myös ammatillisessa koulutuksessa opettaja on nähtävä
arvokkaana resurssina eikä pelkkänä kulueränä. OAJ:n on pidettävä asiaa esillä ja tarvittaessa taisteltava sen puolesta.

55

Terhi Saarinen

Lehtori

Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto

varapääluottamusmies, Savon koulutuskuntayhtymän opettajat
paikallisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja, OAO Pohjois-Savon
jaoston hallituksen jäsen, Pohjois-Savon ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen

Ammatillinen koulutus kärkenä - Ammatillinen koulutus uuteen
nousuun - Ammatillinen opettajuus on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa - Ammatillinen koulutus ja opetus kaikille mahdolliseksi - Opettajalle opetustyöstä opettajan palkka – Täydellä sydämellä luottamustehtävissä ❤❤❤❤

”Ammatillinen koulutus kärkenä, tehdään muutoksesta mahdollisuus!”

Olen ammatillinen opettaja ammatillisen opettajan asialla!

71

Anna Hoffren

Pianonsoitonopettaja

Kuopion konservatorio, Kuopio

OAJ:n hallituksen varajäsen, Tulo-ja palkkapoliittisen
toimikunnan jäsen

OAO:n hallituksen jäsen

SMOL ry:n puheenjohtaja

OAJ Pohjois-Savon ammatillisen jaoksen jäsen

Savonia paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen

Kuopion konservatorion opettajat ry:n puheenjohtaja

Varaluottamusmies, Kuopion konservatorio

Taidealojen koulutus, sen erityispiirteet ja sen
edustajat tulee saada paremmin esille OAJ:n linjauksissa. Tavoitteeni SMOL ry:n puheenjohtajana on edistää liittomme jäsenten, taiteen perusopetuksen ja musiikkialan ammatillisen koulutuksen edunvalvontaa sekä näkyvyyttä. OAJ:n valtuusto on liiton korkein päättävä elin, jossa musiikkialan opettajien
edustus, kuten myös muiden pienten ryhmien, tulee varmistaa. Pitkä kokemukseni opetus- ja järjestötyössä on eduksi asioittemme edistämisessä.

Musiikki kuuluu kaikille. Musiikin koulutuspolku tulee säilyttää eheänä, varhaiskasvatuksesta harrastajille ja edelleen ammatilliseen koulutukseen saakka. Alan työehdot tulee saada kuntoon ja opettajille kunnon palkka.