Vuosikokous 10.4.2017

Kokouskutsu

Valtakirjapohja yhdistyksille

Esityslista

Toimintakertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017

YSI-jaosto: toimintakertomus, toimintasuunnitelma

OAO-jaosto: toimintakertomus, toimintasuunnitela

LTOL-jaosto: toimintakertomus toimintasuunnitelma