Ohita navigaatio

Ammatillisen koulutuksen muutoksen vuosi 

Ammatillinen koulutus on kokenut tänä vuonna korona viruksen aiheuttamana suuren muutoksen. Keväällä ammatillinen koulutus siirtyi hetkessä etäopetukseen. Valmius siirtyä etäopetukseen vaihteli suuresti oppilaitosten välillä ja koulutusalojen välillä. Ammatillisessa perustutkinnossa on totuttu opiskelemaan suurelta osin työsaliopetuksena käden taitoja. Näiden opiskelu verkko-opintoina on haastava jollei ihan mahdoton tehtävä, eikä ole aiemmin ajateltukaan toteuttaa verkko-opintoina. Ammattikorkeakoulut olivat ehkä valmiimpia siirtymään jouhevasti kokonaan etäopetukseen, heillä on jo ammatillista peruskoulutusta pidempi kokemus verkko-opetuksesta. Samoin ei niin suurta kolhua kokenut ammatti- ja erikoisammattitutkinto koulutus.  Suuri muutos tehtiin keväällä suunnilleen viikossa, mikä vaati joustavuutta opettajilta sopeutua uuteen opetusmaailmaan.

Kevät loi koulutukselle uuden ajan ja potkun miettiä opetuksen järjestäminen uudelleen. Nyt ollaan ihan uuden äärellä. Moni oppilaitos on siirtynyt ja siirtymässä kolmen kampuksen malliin. Opetus tapahtuu tulevaisuudessa lähiopetuksena, työpaikalla oppimisena ja verkko-opetuksena. Etenkin verkko-opetukseen panostetaan nyt paljon. Koulutuksen järjestäjät ovat hyvin ymmärtäneet, että laadukas verkko-oppiminen ei rakennu hetkessä. On ilo huomata, että koulutuksen järjestäjät palkkaa henkilöstöä verkko-oppimisen kehittämiseen. Verkko-oppimisen tutorit ovat tärkeitä henkilöitä ohjaamaan opettajia kurssien luomisessa. Verkko-opinnot ovat hyvä suuntaus siihen, että opiskelijat voi olla mistä päin tahansa. Haasteena ja huolena on se, miten käden taidot saadaan opetettua ja varmistettua, että ne tulee opiskeltua. Lähiopetuksesta ei eroon päästä koskaan. Tekniikka mahdollistaa kyllä niidenkin opettamisen verkon välityksellä joko live opetuksena tai ajasta ja paikasta riippumattomana. Keinoina on lisätty- ja virtuaalitodellisuus, näiden tuominen kaikkeen opetukseen on mahdollisuus. Kaiken uuden tuominen opetukseen ei saa viedä aikaa pois opiskelijalta eikä lisätä opettajan työtä. Verkko-opiskelu on opiskelijalle usein itsenäistä, mutta se ei saa olla yksinäistä. Pitää muistaa ruudun takana oleva opiskelija se ei saa jäädä yksin opiskelujensa kanssa. Ja muistetaan myös kollegat, ettei heitäkään unohdeta, kun etätyöt ovat nykypäivää.

 

Mika Mulari

OAO Jaos, puheenjohtaja

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 3800 jäsentä.