Ohita navigaatio

Vahva vaikuttaminen varhaiskasvatuksessa kantaa hedelmää

Vaikuttamistyö on alati tapahtuvaa vuoropuhelua ja toimintaa. OAJ:ssä vaikuttamistyötä tapahtuu kaikilla organisaatiotasoilla niin valtakunnallisesti, alueellisesti, paikallisesti kuin myös henkilökohtaisesti kahden ihmisen tai pienryhmien välillä. Vaikuttamistyö on myös yhteistyötä työnantajien, päättäjien, yliopistojen ja monien muiden tahojen kanssa. On sanomattakin selvää, että olemme yhdessä enemmän ja siksi myös yhteinen opettajuus on toivelistamme kärjessä.

OAJ Pohjois-Savon VAKA-jaosto kokoaa yhteen alueemme edustajat varhaiskasvatuksen kentältä: Varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, päiväkodin johtajat ja muissa varhaiskasvatuksen esihenkilötehtävissä toimivat henkilöt. Mukana VAKA-jaostossa on aina VOL:n hallituksen/valtuuston jäsenet sekä OAJ:ssä valtakunnan tasolla toimivat jäsenemme.

Mitä varhaiskasvatuksen asioille tällä hetkellä sitten kuuluu?

Varhaiskasvatuksen asiat ovat olleet monilta osin myötätuulessa viimeisen kahden vuoden aikana. On ollut ilo huomata, miten pitkäaikainen ja sitkeästi tehty vaikuttamistoiminta kantaa hedelmää. Monien asioiden, myös uusien, onnistuneeseen täytäntöönpanoon tarvitaan paikallista ja alueellista aktiivisuutta. Ilman tätä aktiivista vaikuttamistyötä, emme seisoisi tänä päivänä tässä.

Lapsen edun ensisijaisuus on vahva työtämme ohjaava arvo. 1.8.2018 voimaan astunut uusi varhaiskasvatuslaki asetti varhaiskasvatuksen työntekijät uusien asioiden äärelle. Lakia on uudistettu sen voimaan tulon jälkeen ja tullaan myös uudistamaan tulevaisuudessa. Työn alla onkin esimerkiksi tuen asioiden tarkempi määrittely ja vuorohoidon säädökset. Tämä asettaa odotuksia ja myös tarvetta vaikuttamistyölle. Uudistuneen varhaiskasvatuslain myötä subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautui kaikille lapsille ja ryhmäkoot pienenivät yli 3-vuotiailla. Odotamme, että kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa 1.8.2021. Nähtäväksi jää, mitkä kunnat Pohjois-Savosta valitaan mukaan kokeiluun. Uusi varhaiskasvatuslaki vahvisti myös varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajan ja päiväkodin johtajan vahva yliopistollisen opettajakoulutuksen tuottama pedagoginen osaaminen saa sille kuuluvan arvon.

Alamme suuria ja haastavia kysymyksiä ovat edelleen varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien riittävyys, työn houkuttelevuus ja alalle sitoutuminen. Työnantajien kannattaa nyt kilpailla osaavasta henkilökunnasta.

Pitkäaikainen tavoite OVTES:iin siirtymisestä on nyt totta. Varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat siirtyvät OVTES:iin 1.9.2021 alkaen. Kuluvanan vuonna lomautukset ja niiden torjumiseen liittyvät toimet tai niiden seuraukset ovat työllistäneet ja kuormittaneet jäsenkuntaamme. Näinä poikkeuksellisina aikoina, työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät toimet ovat korostuneet ja suunnan toivotaan pysyvän korona-ajan jälkeenkin samana. On hienoa nähdä, miten uusia päiväkoteja suunnitellaan ja rakennetaan, varahenkilöjärjestelmiä kehitetään, varallaolokorvauksista pidetään kiinni ja jäsenistöä koulutetaan. Varhaiskasvatuksen työntekijät eivät ole voineet suojautua korona-aikaan etätyön avulla ja siksipä odotamme meidän panoksemme huomioimista, silloin kun se on tarpeen, esimerkiksi OAJ:n viestinnässä.

Kuten huomata saattaa, meillä VAKA-jaostolaisilla riittää paljon keskusteltavaa jaostomme kokouksissa ja kokoustenkin välissä. Onnistumiset, vertaistuki ja yhteistyön toimivuus lisää puhtia niin paikalliseen vaikuttamistoimintaan kuin myös omaan arkiseen työhömme.

Tervetuloa mukaan yhdistystoimintaan, ja vaikuttamisen tahtoa ja iloa kaikille vaikuttamistoiminnassa jo mukana oleville. Yhdessä olemme enemmän.

Mirja Lyytinen

VOL:n hallituksen ja OAJ P-S VAKA-jaoston jäsen

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 3800 jäsentä.