Ohita navigaatio

Kelan Kiila-kuntoutus

Hae mukaan OAJ Pohjois-Savon Kelan Kiila -kuntoutukseen Kunnonpaikkaan!

Kenelle?

Kuntoutus on tarkoitettu työssä jaksamisen tueksi ja työkyvyn edistämiseksi OAJ Pohjois-Savon jäsenille. Voit hakea kuntoutukseen,

  • jos koet tarvitsevasi lisäkeinoja työssä jaksamiseen ja tuen tarve on myös terveydenhuollossa todettu.
  • jos koet, että sairaus tms. voi heikentää tai uhata työkykyäsi tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn tai ansiomahdollisuuksien heikkenemisen.

Lisätietoja liitteestä OAJPohjoisSavoEsite

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 3800 jäsentä.